ANSVARSBEVIDSTE I PRODUKTION OG DISTRIBUTION
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Vi er meget bevidste om det ansvar, vi har, når vi producerer og distribuerer vores produkter. For at sikre gode arbejdsforhold og udvise miljømæssig ansvarlighed støtter vi derfor op om de 17 Verdensmål defineret af FN.

Vi har siden 2009 været medlem af Business Social Compliance Initiative – også kendt som Amfori BSCI. På den måde er vi med til at sikre ordentlige arbejdsvilkår hos vores leverandører. Vi er FSC®-certificerede (FSC C130264) og arbejder konstant på at gøre vores virksomhed så grøn og bæredygtig som muligt.

Via tests, inspektioner og egenkontrol, sikrer vores kvalitetsafdeling i samarbejde med indkøbere, leverandører og internationalt anerkendte laboratorier, at vores produkter lever op til lovgivningen, kundernes samt egne krav til kvaliteten.

Vi er meget bevidste om det ansvar, vi har, når vi producerer og distribuerer vores produkter. For at sikre gode arbejdsforhold og udvise miljømæssig ansvarlighed støtter vi derfor op om de 17 Verdensmål defineret af FN.

Vi har siden 2009 været medlem af Business Social Compliance Initiative – også kendt som Amfori BSCI. På den måde er vi med til at sikre ordentlige arbejdsvilkår hos vores leverandører. I bestræbelserne på at øge brugen af genbrugsmaterialer er vi derudover GRS-certificerede. En certificering der har strenge krav til sporbarheden af de anvendte materialer, samt sociale og miljømæssige krav. Derudover udelukker GRS brugen af skadelige kemikalier. Vi er desuden FSC®-certificerede og arbejder konstant på at gøre vores virksomhed så grøn og bæredygtig som muligt.

Via tests, inspektioner og egenkontrol, sikrer vores kvalitetsafdeling i samarbejde med indkøbere, leverandører og internationalt anerkendte laboratorier, at vores produkter lever op til lovgivningen, kundernes samt egne krav til kvaliteten.

Vi er meget bevidste om det ansvar, vi har, når vi producerer og distribuerer vores produkter. For at sikre gode arbejdsforhold og udvise miljømæssig ansvarlighed støtter vi derfor op om de 17 Verdensmål defineret af FN.

Vi har siden 2009 været medlem af Business Social Compliance Initiative – også kendt som Amfori BSCI. På den måde er vi med til at sikre ordentlige arbejdsvilkår hos vores leverandører. I bestræbelserne på at øge brugen af genbrugsmaterialer er vi derudover GRS-certificerede. En certificering der har strenge krav til sporbarheden af de anvendte materialer, samt sociale og miljømæssige krav. Derudover udelukker GRS brugen af skadelige kemikalier. Vi er desuden FSC®-certificerede og arbejder konstant på at gøre vores virksomhed så grøn og bæredygtig som muligt.

Via tests, inspektioner og egenkontrol, sikrer vores kvalitetsafdeling i samarbejde med indkøbere, leverandører og internationalt anerkendte laboratorier, at vores produkter lever op til lovgivningen, kundernes samt egne krav til kvaliteten.